Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Viavera Recruitment investeert al 20 jaar in mensen

Aan de slag

Contract

Telkens als de uitzendkracht een opdracht van het uitzendbureau aanvaardt, wordt een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid opgesteld. Je arbeidscontract beantwoordt aan alle wettelijke normen. Als de opdracht de duur vermeld in het contract overschrijdt, zal een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten gesloten worden door de consulent en de uitzendkracht.

De arbeidsovereenkomst vermeldt voornamelijk volgende informatie:

  • naam en adres van het bedrijf waar de opdracht wordt uitgevoerd
  • duur van de arbeidsovereenkomst
  • functie in het bedrijf
  • beroepskwalificatie
  • brutoloon, maaltijdcheques, premies, verplaatsingsonkosten, …
  • reden van de aanwerving (vervanging, tijdelijke vermeerdering van werk, …)
  • uurrooster of prestatieoverzicht
  • paritair comité van de gebruiker
  • proefperiode

Tijdens de proeftijd kan de werknemer of het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst zonder meer beëindigen, zonder opzegperiode of verbrekingsvergoeding. Nadien mag u de onderneming niet verlaten zolang het contract loopt.

De overeenkomst is voor u een zeer belangrijk document, het is de garantie van uw rechten als werknemer.

Rechtstreeks in dienstverband

Het is eveneens perfect mogelijk dat het bedrijf, bij wie de sollicitatie hebben geregeld, beslissen jou rechtstreeks in dienst te nemen. En dus een contract van bepaalde of onbepaalde duur aan te bieden. Alle voorwaarden (loon en andere) worden dan rechtstreeks contractueel vastgelegd tussen jullie beiden. Wij bewaken ook graag dit proces voor jou, dus je brengt Viavera Recruitment best op de hoogte omtrent de gemaakte afspraken.

Salaris

Het loon van een uitzendkracht is hetzelfde als dat van een vaste medewerker van dezelfde leeftijd, met evenveel ervaring, in dezelfde functie. De barema’s van toepassing zijn deze gangbaar bij de klant.

Op uw brutoloon worden zoals bij iedere werknemer, de sociale bijdrage en de bedrijfsvoorheffing afgehouden. De sociale bijdrage bedraagt 13,07 % en voor de interimsector bedraagt de bedrijfsvoorheffing minimaal 18 % (U kan echter voor een hogere afhouding kiezen)

Hier vindt u een korte simulatie van de loonberekening op basis van de minimum bedrijfsvoorheffing van 18%.

Brutoloon

100%

RSZ-afhouding

– 13,07%

Vakantiegeld

+ 15,34%

RSZ-afhouding op vakantiegeld

– 0,89

Belastbaar

101,38%

Bedrijfsvoorheffing (min. 18%)

– 18%

Nettoloon

± 83%

Vakantiegeld:

inbegrepen

Het bedrijf waar je aan de slag gaat is de opdrachtgever. Deze heeft louter en alleen als taak de organisatie, controle en evaluatie van je werk. Wij zijn als rekruteringskantoor echter jouw werkgever, en dus niet zoals soms foutief wordt aangenomen de onderneming waar je aan de slag gaat.

Het is bijgevolg Viavera Recruitment dat u zal uitbetalen. Dit gebeurt aan de hand van de door de klant goedgekeurde prestatie-uren onderaan op de overeenkomst. Op het einde van iedere week bezorgt u ons het ondertekend exemplaar. Het exemplaar uitzendkracht is voor u.

Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende contract door u en de klant wordt uw nettoloon op uw bankrekening gestort. Wekelijks ontvangt U een loonfiche voor uw persoonlijke administratie.

Maaltijdcheques

Wanneer het bedrijf waar u aan de slag gaat aan zijn vaste medewerkers maaltijdcheques toekent, dan heeft ook u als uitzendkracht daar recht op.

Op maaltijdcheques wordt u niet belast, al wordt er wel een persoonlijke bijdrage ingehouden op uw loon per ontvangen cheque. U ontvangt één maaltijdcheque per gewerkte dag, op voorwaarde dat u minimaal drie uur heeft gepresteerd. U krijgt deze maaltijdcheques via ons en ze dienen steeds persoonlijk te worden afgehaald in ons kantoor op het einde van de 2de week die volgt op de week van tewerkstelling.