Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Viavera Recruitment investeert al 20 jaar in mensen
Wat zet je in een cv?

Opstellen van een Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

Volgende persoonlijke gegevens mogen niet ontbreken:

 • naam + voornaam
 • adres
 • telefoonnummer (het nummer waarop je te bereiken bent)
 • e-mail: geef enkel dat e-mailadres op waarop de rekruter je mag contacteren. Controleer ook regelmatig of je op dit adres post hebt ontvangen.
 • geboortedatum
 • nationaliteit
 • burgerlijke staat: hier kan je je gezinssituatie verduidelijken. Ben je bijvoorbeeld niet getrouwd maar woon je samen met je partner, dan vermeld je beter “samenwonend” dan “ongehuwd”.
 • kinderen: je kunt aangeven dat je kinderen hebt, maar je hoeft hier niet in detail te vermelden wat hun naam en geboortedatum is.

Horen niet thuis in je cv of zijn optioneel:

 • nummer van je identiteitskaart of bankrekening
 • uiterlijke en medische kenmerken (lengte, haarkleur, …)
 • achtergrond van je ouders
 • blanco strafblad
 • rijbewijs: enkel indien dit relevant is voor de functie waarvoor je solliciteert

Opleiding

Het hoogst behaalde diploma is het belangrijkste. Vermeld steeds de instelling waar je de opleiding volgde en de periode waarin.
Eventueel kan je ook je middelbare schoolopleiding opgeven, maar deze is eigenlijk niet zo belangrijk. Aan je lagere schoolopleiding heeft niemand een boodschap en die laat je best achterwege.
Volgde je nog bijkomende opleidingen, dan vermeld je die best enkel als ze betrekking hebben op de functie waarvoor je solliciteert.

Ervaring

Vermeld wat je gedaan hebt (functie), bij welk bedrijf en wanneer precies. Bij je functie zet je best een korte taakomschrijving want functieomschrijvingen verschillen nogal eens van bedrijf tot bedrijf.

Starters: Heb je nog geen werkervaring, dan kan je teruggrijpen naar relevante vakantiejobs, interims, studieverblijven, stages of weekendjobs. Belangrijk is dat je weergeeft wat deze je hebben bijgebracht.
Starters kunnen ook hun thesis vermelden. Tijdens het sollicitatiegesprek is dit een dankbaar onderwerp om op terug te komen.

Talenkennis

Hier vermeld je welke talen je kent en in welke mate. Geef ook altijd aan wat je moedertaal is.
Let wel op: quoteringen geven aan je kennis is weinig relevant. I.p.v. ‘Engels: ++++’ schrijf je bijvoorbeeld beter ‘Engels: zeer vlotte kennis, zowel spreken als schrijven’.

Varia

Hier kan je hobby’s vermelden, vaardigheden (bijv. kennis informatica) die in je nieuwe job van pas kunnen komen, betrokkenheid in het verenigingsleven …
Maar ook hier geldt de regel: geef enkel informatie die relevant is voor de functie waarvoor je solliciteert en geef geen te detaillistische omschrijvingen.

Referenties

Indien je referenties hebt, kan je die ook in je cv opnemen. Zorg er dan wel voor dat deze mensen op de hoogte zijn en weten dat ze opgebeld kunnen worden. Je bent niet verplicht om referenties mee te geven in je cv. Hou wel een paar namen van mensen in je achterhoofd als je op gesprek gaat, zodat je niet uit de lucht komt vallen als ernaar gevraagd wordt.

Tips voor het perfecte cv

Met je cv kan je de rekruter overtuigen van de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan de afgelopen jaren. Belangrijk dus dat je cv opvalt tussen dat van de vele andere sollicitanten. Dat opvallen betekent echter niet dat je veel toeters en bellen aan je cv moet hangen.

Relevante infoZet enkel relevante info in je cv
Kort en bondigJe cv mag geen ellenlange opsomming zijn van eigenschappen en ervaringen. Probeer je levensloop te beperken tot 2 afzonderlijke (geen recto verso) pagina’s.
Meerdere pagina’sAls je cv uit meerdere pagina’s bestaat, vermeld je boven of onderaan elke pagina je naam. Zo verkom je dat je cv in verschillende stukken verloren gaat.
OverzichtelijkDeel je cv in duidelijke blokken in (opleiding, professionele ervaring, varia, …). Voorzie daarbij genoeg witruimte. Zo blijft je cv aangenaam leesbaar en maak je het de rekruter makkelijk je cv door te nemen.
TaalLees je cv grondig na op taal- en tikfouten, ze geven een slordige indruk van je cv en over je persoon. Laat je cv door iemand anders nalezen, want zelf lees je nogal snel over je eigen fouten.

Gebruik dynamische en actieve werkwoorden zoals organiseren, voorzitten, doceren, …

Een advertentie is opgesteld in het Engels en men vraagt naar mensen wiens moedertaal Nederlands is. In welke taal stel je je cv op? De regel hier is : “je cv en brief stel je best in de taal van de advertentie op”.

PersoonlijkPas je cv en de inhoud aan het bedrijf en de functie waarvoor je solliciteert aan. Elk cv die je verstuurt, is best een origineel afgeprint exemplaar, gericht naar een persoon. Vlekken, vouwen en ezelsoren zijn absoluut uit den boze.
Wees correctTeamspirit, doorzettingsvermogen en contactvaardigheid zijn mooie eigenschappen maar zonder concrete voorbeelden blijven ze lege bubbels. Vermeld dus liever concreet hoe jouw teamspirit zich in het verleden al uitte of waar je je doorzettingsvermogen heb toegepast.

Dit geldt ook voor de omschrijving van de functies die je uitgeoefend hebt. Vermeld duidelijk welke taken je er deed en in welke sector dit was. Belicht hier vooral die punten uit je vorige takenpakket die van toepassing zijn op de functie waarvoor je solliciteert.

Tot slot geven we je nog enkele tips mee die niet rechtstreeks met je cv te maken hebben, maar die er wel uit voortvloeien:

gsmVerzorg de boodschap op je antwoordapparaat zodat je een goede indruk nalaat als de rekruter je opbelt en je niet kunt opnemen. “Yo!! Je weet hoe het gaat, dus doe je ding” vervang je dus beter door een zakelijke boodschap waarin je duidelijk je naam vermeldt.
e-mailZet enkel het e-mailadres in je cv waarop de rekruter je mag contacteren. Gebruik dus zeker niet het mailadres van je werk als ze daar niet op de hoogte zijn van je ‘verhuisplannen’. Controleer ook regelmatig je mailbox, want de rekruter kan je via mail uitnodigen voor een gesprek.
EerlijkheidWees eerlijk in je cv. Een leugentje om bestwil lijkt misschien onschuldig, maar kan verstrekkende gevolgen hebben. Wees ook eerlijk over eventuele leemtes in je cv Als je een jaartje niet gewerkt of gestudeerd hebt, verdoezel dit niet, maar wees hier open voor. Een jaartje dat er tussenuit valt, hoeft niet negatief te zijn.
FaxVerstuur je cv en brief best niet via fax. Je weet nooit wie er aan de andere kant van de lijn zit en waar je cv terecht komt.

Besluit:
Een perfecte cv is bondig, ordelijk en overzichtelijk. Hij wekt vooral interesse op bij de lezer. Hij moet m.a.w. attractief en aantrekkelijk zijn zodat er onvermijdelijk een interview volgt waarin je de gewenste details kunt vertellen.

Verschillende types van cv’s

Antichronologisch en chronologische cv

Het chronologisch cv geeft een chronologische opsomming van opleiding en professionele ervaringen. De oudste gegevens worden het eerst vermeld. In België wordt dit type cv het meest gebruikt.
Het antichronologisch cv werkt omgekeerd chronologisch. De meest recente gegevens staan bovenaan. Dit type cv is overgewaaid uit de Angelsaksische landen. Eigenlijk is deze manier van werken logischer aangezien de rekruter waarschijnlijk het sterkst geïnteresseerd is in de recente info.

Voordelen van het (anti-)chronologisch cv:

 • Overzichtelijk
 • Geeft duidelijk weer hoe je professioneel evolueert
 • Ideaal wanneer de vorige ervaring aansluit bij de toekomstige job
 • Is de traditionele manier van werken en vormt een gemakkelijk uitgangspunt voor een interview

Nadelen:

 • Leemtes (bv. een bisjaar) vallen meteen op
 • Snelle, opeenvolgende veranderingen van werkgever springen in het oog

Thematisch of functioneel cv

Het functioneel of thematisch cv gaat niet chronologisch te werk maar groepeert daarentegen per relevante eigenschap of vaardigheid.

Het nadeel van dit type cv is dat het nogal verwarrend kan overkomen. Bovendien gaat de rekruter zelf de moeite moeten doen om te achterhalen wanneer je gewerkt hebt bij welk bedrijf en wat je daar precies gedaan hebt.

Het voordeel is dat je via dit type cv de relevante en positieve eigenschappen extra in de verf kunt zetten. Daarnaast vallen eventuele leemtes ook veel minder op.