Rekruterings- & selectiebureau | Meer dan 20 jaar ervaring
  • nl
Recruitment & Executive search

Wij vinden de juiste m/v

Op onze krappe arbeidsmarkt vormt het vinden van de juiste m/v een grote uitdaging. Dat geldt voor vrijwel elke functie binnen sales, finance, HR, admin, marketing,…. Het uiterst moeizaam rekruteren en selecteren van gemotiveerde en bekwame medewerkers zet een rem op de groei van talrijke bedrijven.

Planet Group gaat door waar andere rekruteringsbureaus afhaken. Het zoeken en vinden van topkandidaten vereist expertise, creativiteit en doorzettingsvermogen. Gelukkig hebben wij hiervoor de juiste gedreven recruiters in huis. Onze HR-experts adviseren u proactief bij aanvang van het rekruteringsproces zodat onze opdracht een maximale slaagkans heeft.

Waarom een extern rekruteringsbureau inschakelen?

Rekrutering en executive search vormen een eigen vakgebied met de bijhorende expertise. Vele bedrijven komen jammer genoeg pas tot deze conclusie na een langdurige vruchteloze zoektocht of de aanwerving van een verkeerde kandidaat. In beide gevallen lopen de kosten bijzonder hoog op…

Tijd, middelen én communicatie

Het rekruteren van de juiste kandidaten op onze hedendaagse arbeidsmarkt vraagt heel wat tijd én inzet van de juiste wervingsmiddelen en communicatieacties. Veel HR-afdelingen en personeelsdiensten binnen bedrijven hebben deze expertise niet in huis of investeren hun kostbare tijd liever in hun kernopdrachten.

De meerwaarde van een objectieve blik

Voor bedrijven is het niet eenvoudig om objectief en neutraal naar potentiële kandidaten te zoeken. Externe HR-experts en recruiters analyseren de rekruteringsopdracht met enige afstand, waardoor ze objectiever potentiële kandidaten kunnen vinden en beoordelen.