Rekruterings- & selectiebureau | Meer dan 20 jaar ervaring

Boekhouder

Finance Brussels 38 uur Interim optie vast ABA - Academische Bachelor / Kandidatuur licentie

internationaal bedrijf actief in de vastgoed

De functie

Als Accountant krijg je een aantal vennootschappen toegewezen waarvoor je verantwoordelijk bent. Deze verantwoordelijkheid houdt voor deze vennootschappen voornamelijk het volgende in:

 • Instaan voor de dagdagelijkse boekhoudverrichtingen op basis van de BEGAAP principes
 • Voorbereiden van betalingen van deze vennootschappen
 • Verzorgen van de maandelijkse en jaarlijkse afsluiting van de boekhouding
 • Verantwoorden van de balans- en resultatenrekeningen met het oog op de controle van de revisoren,
 • Verzekeren van de boekhoudkundige coherentie van de hele entiteit waarvoor je verantwoordelijk bent
 • Opvolgen van de input door en informatie-uitwisseling met de transversale diensten zoals onder andere de leveranciersboekhouding, facturatie, administratief en financieel beheer van de projecten, …
 • Voorbereiden van de jaarrekeningen en deponeren bij de Nationale Bank van België
 • Voorbereiden van de btw-aangifte
 • Voorbereiden van de bijlages in het kader van de fiscale aangiftes voor de inkomstenbelastingen
 • Assistentie verlenen bij fiscale controles (vennootschapsbelastingen, btw, …),
 • Voorbereiden van de fiscale fiches
 • Informatie-uitwisseling (voor de output) met de andere diensten zoals onder meer de projectverantwoordelijken, juridische dienst, personeelsdienst, controlling, consolidatie team, administratief en financieel beheer van de projecten.

Je assisteert in deze positie ook onze Treasury Officer en hierbij sta je voornamelijk in voor de volgende taken:

 • Zorgen voor de opvolging van de thesauriebewegingen in het kader van transacties, investeringen, kapitaalsverhogingen en instaan voor het cashpoolmanagement;
 • Instaan voor de update van de cash forecast;
 • Beheren van het Isabel-abonnement en toegang tot andere electronische banksites (gebruikers, toegang, machtigingen,…), de bankrekeningen (openen, sluiten, saldo, voorzieningen, opvolging bankgaranties, Mifid, …), de vereffeningscontracten, rekeningmandaten en handtekeningbevoegdheden alsook de bankwaarborgen,…;
 • Administratief beheer met de banken en voorbereiden van briefwisseling voor saldoconfirmaties in kader van auditwerkzaamheden
 • Verzekeren van de financiële transacties tijdens de oprichting of acquisitie van een bedrijf;
 • Instaan voor de controle van de voorbereide betalingen en zorgen voor de rekeninguittreksels (Coda) van alle filialen.

Het profiel

 • U heeft een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans.
 • U heeft minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie, een eerste ervaring als Treasury Officer is een must.
 • U bent een vlotte communicator.
 • U heeft een zeer goede kennis van Excel; een kennis van SAP is een plus.
 • U ben autononoom, nauwkeurig en analytisch.
De organisatie

Viavera Recruitment is een selectie- en rekruteringskantoor met specifieke aandacht voor (hoger) opgeleide bedienden. Hierbij bieden wij veelal vaste en sporadisch tijdelijke opdrachten aan bij onze klanten. Onze kantoren situeren zich in de centrumsteden Gent, Antwerpen, Brussel, Leuven en Zaventem. Deze geografische spreiding laat ons toe om zowel kandidaten als bedrijven uit een ruime regio aan te trekken. Anders dan de meeste rekruteringskantoren, plaatst Viavera Recruitment de kandidaat centraal. Het grote verschil maken wij in het interview. Dit is namelijk een open, twee-richtingsgesprek over competenties, maar ook over beroepswaarden, persoonlijkheidsaspecten en verwachtingen. We beperken ons uiteraard niet enkel tot het aanbieden van jobs, maar geven ook HR-advies aan klanten en carrière advies aan onze kandidaten.

Het aanbod

 • Een vast contact met een aantrekkelijk loonspakket
 • Deel uitmaken van een internationale groep
 • Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (centrum van Brussel)


Meer informatie over deze vacature

Eline Van Rossum

HR Consultant